Podle německého spolku medical wellness (DMWV) zahrnuje tento typ wellness takové zdravotní aktivity, které "vedou ke zlepšení subjektivního pocitu zdraví a kvality života vůbec, a to díky prevenci, podpoře zdraví a motivaci k životnímu stylu, který povede k trvalému zdraví". Spolek DMWV se přitom odvolává na neustále stoupající počet lidí, kteří chtějí pro své zdraví udělat víc, než je v rukou lázeňských lékařů. AKTIVNÍ WELLNESS HOSTÉ Nejlepším důkazem změny ve směru wellness jsou sami hosté: Ti postupně upouštějí od pouhého...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?